Pen Isaf Caravan Park | North Wales Caravan Park | Abergele

Property Ref : WTO3233
Special Offers
This venue has no offers at this time
Features

Pen Isaf

Llangernyw, Abergele, Conwy, North Wales LL22 8RN

This small caravan park is situated in quiet unspoilt countryside, 2 miles from the village of Llangernyw, 10 miles from Betws-y-coed, and 6 miles from the market town of Llanrwst which stands on the edge of the Snowdonia National Park in North Wales. The site consists of 20 static caravans for hire all in matching environmental green colour. We have 12 6-berth caravans available for weekly hire, and short breaks subject to availability.

The caravans for hire are all set on concrete bases and overlooking the spacious play area for children, and the surrounding countryside. A car is essential and there is ample parking space by the side of each caravan. Each caravan has a main bedroom, twin bedroom and addition sleeping accommodation in the living area.

Phone or e-mail with enquiries or to book a stay.

Tel Nos- 01745 860230 or 07788 508749

Follow us on Facebook - Pen Isaf Caravan Park

Follow us on Twitter - PenIsafCaravanP

--

Mae'r maes carafannau wedi ei leoli ynghanol harddwch naturiol cefn gwlad, 2 filltir o bentref Llangernyw, 10 milltir o Betws-y-coed, a 6 milltir o dref farchnad Llanrwst sydd ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r 20 carafan sydd ar y maes, i gyd mewn lliw gwyrdd sydd yn cyd-fynd gyda'r amgylchedd lleol. Mae 12 o garafannau sy'n cysgu 6 o bobl, ar gael i'w llogi yn wythnosol neu am gyfnodau byrach yn ddibynol ar argaeledd.

Mae'r holl garafannau yn rhai modern ac wedi eu gosod ar goncrid. Maent i gyd yn edrych allan ar gae chwarae gyda siglen a chwrs chwarae ar gyfer y plant, a phrydferthwch cefn gwlad i'w weld i bob cyfeiriad. Mae angen car arnoch i ddod yma ac mae digon o le i barcio wrth ymyl bob carafan. Mae ystafell ddwbl, ystafell 'twin' a gwely ychwanegol yn yr ystafell fyw ymhob carafan.

Ffoniwch neu gyrrwch e-bost gydag unrhyw ymholiadau neu i drefnu gwyliau.

Rhifau Ffon- 01745 860230 neu 07788 508749

Dilynwch ni ar Facebook - Maes Carafannau Pen Isaf

Dilynwch ni ar Twitter - PenIsafCaravanP

Agored rhwng mis Mawrth a Hydref | Open between March and October

Current Tariffs

Please contact us for our latest tariffs and please mention that you found us on Wales Tourists Online.

Thank You.


Prices vary throughout the year with an additional charge of £15 per week per pet. Rent includes gas and water and electric runs on a 20p meter. A deposit of £25 per week must be paid at time of booking.